Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst

 GBRD per 1 juli 2015 opgeheven / afdeling BAG-GEO heeft eigen entiteit

In vervolg op de splitsing van de organisatie in 2014, is de GBRD thans definitief opgeheven.

De afdeling Basisregistraties/Geometrie (BAG/GEO) heeft per 1 juli 2015 een eigen entiteit, nl. Het Gegevenshuis.

Het Gegevenshuis is gevestigd in Landgraaf aan het Emile Erensplein 55 en bereikbaar onder telefoonnummer 045-5695600.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar www.gegevenshuis.nl

 

De taken van de GBRD zijn gewijzigd met ingang van 1 januari 2014

De afdeling Basisregistraties/Geometrie (BAG/GEO) van de GBRD blijft ook vanaf 01-01-2014 bestaan.

De contactgegevens afdeling BAG/GEO zijn:

 

 Postadres

Postbus 31300

6370 AH  Landgraaf

 Telefoon 045-5695627
 Kantooradres

Emile Erensplein 55

6371 GH  Landgraaf

 

Let op: bovenstaand telefoonnummer is niet te gebruiken voor al uw vragen m.b.t. de gemeentelijke belastingen (zie hiervoor onderstaande tekst).

 

Belastingtaken overgedragen van GBRD naar BsGW.

Vanaf 1 januari 2014 wordt de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen uitgevoerd door BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. U bent hierover uitgebreid geïnformeerd. 

 

Afhandeling belastingzaken uit belastingjaren 2013 en eerder

Voor afhandeling van belastingzaken uit  voorafgaande jaren is een apart project opgezet. Vragen over alle belastingzaken uit de belastingjaren 2013 en eerder kunt u het beste stellen via het speciale telefoonnummer 088 - 842 0395 (lokaal tarief).

Schriftelijke correspondentie kunt u adresseren aan BsGW, Postbus 2417, 6040 EA Roermond.

 

Afhandeling belastingzaken vanaf 2014

De belastingaanslag 2014 zal worden bezorgd in februari 2014.

Contactgegevens BsGW voor belastingzaken 2014: 

 Postadres

Postbus 1271

6040 KG Roermond

 Website www.bsgw.nl (vanaf 9 januari 2014)
 Telefoon 088 - 8420 420
 Kantooradres

Maria Theresialaan 99

6043 CX Roermond