Baatbelasting

De baatbelasting is een bijdrage in de kosten van openbare voorzieningen die de gemeente tot stand brengt.

 

Beschrijving

De baatbelasting is een bijdrage in de kosten van openbare voorzieningen die de gemeente tot stand brengt. Bij voorzieningen kan worden gedacht aan de herinrichting van een promenadegebied, de aanleg van wegen en trottoirs, parkeervoorzieningen, riolering en verlichting. Niet elke gemeente heft deze belasting.

 

Voorwaarden

De baatbelasting wordt geheven van degene die eigenaar is (zakelijk gerechtigde) van een pand dat door de voorzieningen is gebaat. Bepalend is de situatie op 1 januari van het belastingjaar. De baatbelasting wordt gedurende een vaste periode geheven (meestal 15 of 30 jaar).

  

Ontheffing

Ontheffing is niet mogelijk. Bepalend is de situatie op 1 januari van het belastingjaar. Verkoop van de onroerende zaak in de loop van het belastingjaar heeft geen invloed op de hoogte van de aanslag.

 

Kwijtschelding

Kwijtschelding van de baatbelasting is niet mogelijk.