Beleidsregels

Beleidsregels

Beleidsregels geven aan hoe een bepaalde bevoegdheid van een bestuursorgaan zal worden uitgevoerd. Deze regels zijn een soort richtlijnen van het bestuursorgaan ten behoeve van het scheppen van duidelijkheid naar de burger. Ze zijn niet opgenomen in een wet, maar er mag slechts in een beperkt aantal gevallen van worden afgeweken.

Bij het heffen en invorderen van de gemeentelijke belastingen hanteert de GBRD de hieronder genoemde beleidsregels.

 

Heffingsambtenaar/invorderingsambtenaar GBRD

Hieronder staan de beleidsregels die vastgesteld zijn door de heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar van de GBRD.

- Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 2011

- Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie (2010)

 

- Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige bij kamerverhuur/antikraak

   2012

- Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige bij kamerverhuur/antikraak

  (2010)

 

- Beleidsregels voor het opleggen van gemeentelijke belastingaanslagen bij ogenschijnlijke

   leegstand

 

- Beleidsregels Horen (9-9-2011)

- Beleidsregels Horen (8-6-2012)

- Beleidsregels Besluit proceskosten bestuursrecht (9-9-2011)

- Beleidsregels Besluit proceskosten bestuursrecht (8-6-2012)

- Beleidsregels Besluit proceskosten besuursrecht  (1-1-2013)

-  Beleidsregels ambtshalve vermindering

- Incassoreglement gemeentelijke heffingen GBRD 2013

College van burgemeester en wethouders

(onderstaande beleidsregels zijn vastgesteld door de afzonderelijke colleges van burgemeester en wethouders)
- Leidraad invordering GBRD 1 november 2010

- Leidraad invordering GBRD 1 november 2012

-
- Incassoreglement Gemeentelijke Heffingen GBRD 2010