Betalen

Voor het betalen van de aanslagen gemeentelijke belastingen zijn er 2 mogelijkheden:

U kunt kiezen om mee te doen aan de automatische incasso (AIC). Hiervoor dient u de GBRD te machtigen om het verschuldigde bedrag automatisch van uw rekening af te schrijven.

U kunt kiezen om niet mee te doen aan de automatische incasso. U bent dan zelf verantwoordelijk dat de verschuldigde belasting tijdig wordt betaald.  Als dag van betaling geldt de dag waarop het bedrag op de rekening van de GBRD is bijgescheven.

 

Rekeninggegevens

Bankrekeningnummer: 90.10.90.999  / IBAN NL90SNSB0901090999

Ten name van: Parkstad Limburg, GBRD

Emile Erensplein 55, 6371 GH LANDGRAAF

 

Vermeld bij betalingen altijd het aanslagnummer waarvoor u betaalt.

Voor contante betaling kunt u terecht bij de balie van de GBRD. 

 

Betalingen vanuit buitenland

Als u in het buitenland woont of uw bedrijf is in het buitenland gevestigd dan heeft u voor het betalen van de belasting het BIC en IBAN nodig.

IBAN                   NL90SNSB0901090999

BIC                     SNSBNL2A

 

IBAN

Vanaf 1 februari 2014 worden alle bankrekeningnummers vervangen door internationale rekeningnummers (IBAN). 

Bij een betaling binnen Nederland kunt u nu kiezen voor het IBAN: NL90SNSB0901090999 of het 'oude rekeningnummer'  90.10.90.999.

Vanaf 1 februari 2014 kunt u  uw betaling alleen nog overschrijven naar het IBAN.