(Dwang)invordering

Indien een belastingaanslag niet of niet volledig vóór de betaaltermijn is betaald, kan de GBRD op grond van de Invorderingswet 1990 invorderingsmaatregelen nemen. Belastingschulden zijn zogenaamde brengschulden. Het moment van bijschrijven op rekening van de gemeente is bepalend voor al dan niet verschuldigd zijn van invorderingskosten.