Precariobelasting

De precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen op, onder of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

 

Beschrijving

Als u voorwerpen plaatst op, boven of onder openbare gemeentegrond dient u hiervoor te betalen. Denkt u hierbij aan een terras, een bouwkeet of een container, maar ook bij voorwerpen die aan uw woning of bedrijfspand zijn bevestigd, en zover uitsteken dat zij boven de openbare grond hangen.

 

De belasting wordt betaald over de periode waarin daadwerkelijk zaken op, boven of onder gemeentegrond aanwezig zijn. Het tijdvak wordt naar boven afgerond per volle maand.

 

Voorwaarden

U betaalt precariobelasting als u één of meer voorwerpen heeft op, boven of onder voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, of als die voorwerpen ten behoeve van u worden aangetroffen. U krijgt een aanslag op het moment dat de voorwerpen worden ingegraven, geplaatst of opgehangen.

 

Let wel, als u precariobelasting betaalt wil dit niet zeggen dat u ook vergunning heeft.  Bij uw gemeente kunt u navragen in welke gevallen u een vergunning nodig heeft.

 

Kosten

De tarieven voor de precariobelasting verschillen per gemeente. De actuele tarieven kunt u hier raadplegen.

 

Vrijstelling of vermindering

Raadpleeg hiervoor de Verordening precariobelasting of vraag informatie aan bij de GBRD.

 

Kwijtschelding

Kwijtschelding van precariobelasting is niet mogelijk.

 

Bron

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting van uw gemeente.