GBRD-gemeenten worden gefotografeerd

GBRD-gemeenten worden gefotografeerd

In opdracht van de GBRD-gemeenten Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal wordt het openbare gebied van genoemde gemeenten in beeld gebracht. Hiervoor gaat een speciaal uitgeruste auto de weg op om zogenoemde 360° panoramafoto's te maken. Eenmalig zijn alle openbare gebieden in beeld gebracht. Nu is de auto nog regelmatig onderweg voor het maken van 360° panoramafoto's indien zich binnen de gemeentegrenzen wijzigingen hebben voorgedaan.

 

De auto is o.a. herkenbaar aan xenon waarschuwingslampen, het logo van de GBRD Parkstad Limburg en uiteraard aan de roterende camera op het dak van de auto.

 

Ze zullen de foto's om de tien of veertig meter maken, waarbij het nodig is dat er kort wordt stilgestaan. Wellicht kan dat tot enige vertraging in het verkeer leiden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

 

De gemeenten zullen de 360° panoramafoto's gebruiken voor bijvoorbeeld inventarisatie van het openbaar groen, behandeling van vergunningaanvragen, ondersteuning bij de uitvoering van de wet WOZ en bij vragen of klachten van burgers.

 

De opdracht wordt uitgevoerd door de GBRD Parkstad Limburg.