Onroerende-zaakbelastingen

De opbrengst van deze belasting komt geheel ten goede aan de gemeente en gaat naar de zogenoemde algemene middelen. Dit betekent dat de opbrengst niet hoeft te worden besteed aan doelen die van te voren zijn vastgesteld. De gemeente is vrij om te bepalen waaraan zij de opbrengst besteedt.

 

Beschrijving

Bent u de eigenaar van een woning of niet-woning of huurder/gebruiker van een niet-woning? Dan dient u aan de gemeente onroerende-zaakbelasting (OZB) te betalen. Hierbij kijkt de gemeente naar de waarde van de woning of de niet-woning. Die waarde wordt vastgesteld volgens de regels van de Wet waardering onroerende zaken.

De WOZ-waarde voor het belastingjaar 2012 is gebaseerd op de waardepeildatum 1 januari 2011. De WOZ-waarde voor het belastingjaar 2013 is gebaseerd op de waardepeildatum 1 januari 2012.

 

Als u gebruiker bent van een woning hoeft u geen onroerende-zaakbelasting over het gebruik van deze woning te betalen. De OZB-gebruikersbelasting is ook niet verschuldigd voor het woongedeelte in gemengde niet-woningen waar gedeeltelijk een niet-woning is gevestigd.

 

Voorwaarden

Er zijn twee soorten onroerende-zaakbelastingen:

een eigenarenbelasting (OZB-eigenaren) voor eigenaren van woningen en/of niet-woningen;

een gebruikersbelasting (OZB-gebruikers) voor gebruikers/huurders van niet-woningen.

 

OZB-eigenarenbelasting

U wordt aangeslagen voor de eigenarenbelasting (OZB-eigenaren) als u bij het Kadaster als eigenaar van een woning of niet-woning geregistreerd bent.

1 januari is de peildatum en bepalend voor het hele jaar. Dus als u uw woning in de loop van het jaar verkoopt, dient u toch voor het hele jaar OZB te betalen voor het oude huis. Voor de nieuwe woning ontvangt u geen aanslag voor het jaar waarin u de woning gekocht heeft. Bij verkoop van een huis wordt het eigenaarsdeel van de OZB, indien de koper en verkoper dit overeenkomen,  door de notaris verrekend. Dit geldt ook voor niet-woningen.

 

OZB-gebruikersbelasting

U wordt aangeslagen voor de gebruikersbelasting (OZB-gebruikers) als u op 1 januari gebruiker bent van een niet-woning.

 

Kosten

De onroerende-zaakbelastingen worden berekend naar een percentage  van de WOZ-waarde. De hoogte van de belastingaanslag is dus afhankelijk van de WOZ-waarde van de woning of de niet-woning waarvan u eigenaar (of gebruiker) bent. Voor een niet-woning wordt een aanslag OZB aan de eigenaar en een aan de gebruiker opgelegd. Voor een woning wordt alleen een aanslag OZB aan de eigenaar opgelegd. Het percentage van de WOZ-waarde waarmee wordt gerekend kan voor de eigenaar en de gebruiker van een niet-woning verschillen. Ook is het mogelijk dat er voor woningen en niet-woningen een ander percentage geldt.   

U kunt het door u te betalen bedrag van de onroerende-zaakbelastingen ook zelf berekenen. U gaat uit van de WOZ-waarde van de woning of niet-woning. Deze waarde is vermeld op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Deze waarde vermenigvuldigt u met het percentage dat op uw woning of niet-woning van toepassing is. De uitkomst hiervan is het bedrag dat u aan OZB verschuldigd bent..

 

Het overzicht van deze percentages vindt u hier in de verordening onroerende zaakbelastingen van uw gemeente.

 

Bron

Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen van uw gemeente.