Geldzaken

De 3 categorieën van btw

Belasting Toegevoegde Waarde, btw, ook wel omzetbelasting genoemd is een toeslag die vanuit de overheid op diensten en goederen wordt geheven. Deze toeslag wordt betaald door consumenten en organisaties die vrijgesteld zijn van btw. De reden van deze belasting is simpel: het is inkomsten voor de overheid. Ooit begonnen als redmiddel in tijd van crisis (30-er jaren van de vorige eeuw), maar inmiddels zijn de opbrengsten de grootste inkomstenbron van de Nederlandse overheid.

Het berekenen van btw kan ingewikkeld zijn. Zeker wanneer er sprake is van meerdere producten en/of diensten met een hoog of laag tarief. Er bestaan ook goederen/diensten die vallen onder het 0% tarief (maar daar heb je geen berekening bij nodig). Op btwonlineberekenen.nl vind je uitgebreide informatie over btw, maar in een notendop:

Het is een toeslag waarmee de basisprijs van het product of de dienst wordt verhoogd.

Er zijn 3 categorieën:

– Hoog tarief (21%)
– Laag tarief (6% en vanaf 2019 9%)
– Nul tarief (0%)

De categorie waarin een product/dienst valt is min of meer afhankelijk van het soort product/dienst. Zo vallen producten die “goed voor je zijn” of waarvan het belang voor iedereen duidelijk aanwezig is, vaak in het lage tarief. Denk hierbij aan voedingsmiddelen, water, agrarische goederen, geneesmiddelen en hulpmiddelen, kunst en antiek, boeken. Diensten met een laag btw tarief zijn onder andere: reparaties van fiets, schoeisel en kleding, kappers, cultuur en recreatie, sport, personenvervoer, uitlenen van boeken en verhuur/reparatie/onderhoud van (medische) hulpmiddelen.

Voor niet-consumptieve producten geldt standaard het hoge tarief van 21%. Bijvoorbeeld luxe goederen/diensten en producten die minder “goed voor je zijn”. Om een duidelijk voorbeeld te noemen: Niet alcoholische dranken zijn belast met 6%, alcoholische dranken met 21% btw.

Het 0% tarief is met name van toepassing wanneer het goederen betreft die worden exporteert. Diensten met 0% btw zijn bijvoorbeeld: bemiddeling bij vervoer, opslag en invoer, diensten bij import vanuit en export naar niet Europese landen en internationaal personen vervoer.

De bedragen op de prijskaartjes in de winkels (en de bedragen bij de prijzen van de artikelen in de webshops) zijn inclusief btw, tenzij het er expliciet bij staat vermeld. Meestal zie je bij groothandels of winkels waarbij bedrijven/ondernemers groot vertegenwoordigd zijn in hun klantenbestand, de prijs exclusief btw vermeld. De reden hiervoor is simpel: bedrijven en ondernemers kunnen hun betaalde bedragen aan btw terugvragen via hun aangifte omzetbelasting. Bij deze aangifte (die per maand of per kwartaal plaatsvindt) worden alle betaalde bedragen aan btw afgetrokken van alle ontvangen bedragen aan btw.

Hoe het ook zij, voor een doorsnee consument heeft de btw het gekochte product of de genoten dienst alleen maar duurder gemaakt (hoeveel duurder precies kun je uitrekenen op www.btwonlineberekenen.nl). Aan de andere kant… btw is een belasting en belastinggeld komt ten goede van het land. Je kunt als consument je duurbetaalde btw geld dus onder andere terugvinden in werkende lantaarnpalen, gesubsidieerde openbare kunstwerken en bloeiende perken in gemeentelijke plantsoentjes.